VerzekeringApp

Veel van onze particuliere pakketpolissen worden afgesloten bij Nh1816 Verzekeringen. Het ideaal van deze verzekeringsmaatschappij is een snelle, doelmatige en volledig papierloze informatie uitwisseling tussen u als klant, wij als uw verzekeringsadviseur en de verzekeraar zelf. Daarom stellen wij u in staat hun polisadministratie online te beheren. Inclusief het leveren van digitale polissen.

Ook is met de unieke VerzekeringApp alle relevante informatie voor u als klant mobiel beschikbaar voor iOS en Android smartphones en tablets.

Wilt u uw Nh1816 verzekeringszaken ook via mobiel internet kunnen regelen?
Download dan onze VerzekeringApp:

Nadat u de VerzekeringApp heeft gedownload, vraagt de app om uw inloggegevens.
Die staan op uw verzekeringspas die u van ons hebt gekregen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de VerzekeringApp, neem dan contact met ons op.
Onze gegevens staan ook op uw verzekeringspas vermeld.

Stel ons gerust uw vraag